ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ธุรการประสานงาน
  • ธุรการบัญชี
  • พนักงานฝ่ายขาย