contact_header

Send us a Message

pic map
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโฮบ
อาคาร โมเดอร์นทาวน์ ชั้น 14
87/111 ซอยเอกมัย 3  ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์   : (02)  - 381 – 7591 – 3
โทรสาร  : (02) – 381 – 7594
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0103517012741